Stworzenie Świata

Sara wzięła dziś Biblię dla dzieci i zaczyna czytać. Rozdział pierwszy: “Stworzenie Świata”. Czyta, czyta…

S: “…a siódmego dnia Bóg odpoczął”. No bardzo ciekawe! Jak samym mówieniem można się tak zmęczyć?!

Dodaj komentarz